.
Sekcja Organizacji Imprez Naukowych Politechniki Wrocławskiej
Budynek D20
Sala Kongresowa, część AC
.
tel. +48 71 320 45 33
tel. +48 71 320 45 72
tel. +48 71 320 44 79
tel. +48 71 320 43 78
fax +48 71 320 45 35
konferencje.pwr.edu.pl
konferencje@pwr.edu.pl
pwr.edu.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA
INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST 2017

adres: uiua.pwr.edu.pl

Data: 25-26 pażdziernika 2017 r.

Miejsce: Wrocław, Politechnika Wrocławska

Organizatorzy:
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
PSTB – Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych
Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki – członek ITA-AITES

Przewodniczący konferencji: Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Opis tematyki konferencji:
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na tematy związane z budową tuneli, infrastrukturą podziemną miast z uwzględnieniem badań geotechnicznych oraz planowania urbanistycznego. Przewiduje się dyskusję problematyki związanej z takimi budowlami podziemnymi jak: tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, podziemne garaże i przejścia dla pieszych. Celowa będzie także analiza możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej przy planowaniu i modernizacji miast. Ważnym impulsem dla konferencji jest oddanie do użytku tunelu drogowego w Gdańsku oraz przygotowania do budowy tunelu w Świnoujściu. Organizatorzy życzyliby sobie, aby w przygotowaniu referatów i w dyskusji wzięło udział jak najszersze grono naukowców, inwestorów oraz projektantów, wykonawców i studentów, gdyż uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwoli na wyciągnięcie owocnych wniosków. Tematyka konferencji jest szczególnie istotna wobec konieczności dostosowania podziemnej infrastruktury miast do standardów wynikających ze współczesnych wymogów cywilizacyjnych, z uwzględnieniem wpływu tych budowli na środowisko przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.


Kontakt:
Sekretarz Konferencji
Andrzej Kolonko
e-mail: andrzej.kolonko@pwr.edu.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________

II Ogólnopolska Studencka Fizyczno-Optyczna Konferencja FOKA 2017

adres: www.foka.pwr.edu.pl

Data: 20-22 pażdziernika 2017 r.
Miejsce: Szklarska Poręba

Organizatorzy:
Koło Naukowe Fizyków Nabla i Koło Naukowe NANOin działające przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr

Opis tematyki konferencji:
II Ogólnopolska Studencka Fizyczno-Optyczna Konferencja FOKA 2017 jest poświęcona fizyce oraz optyce i ich zastosowaniom w różnych dziedzinach nauki i techniki. Konferencja swoim zakresem tematycznym obejmuje wszelkie dziedziny fizyki - od czystej fizyki teoretycznej i doświadczalnej do jej interdyscyplinarnych zastosowań.

Kontakt:
e-mail: fizycznooptycznakonferencja@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________________________________________

38. Międzynarodowa Konferencja ISAT 2017 (Information Systems Architecture and Technology)


adres: isat.pwr.edu.pl

Data: 17-19 września 2017 r.
Miejsce: Szklarska Poręba

Organizator:
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki WrocławskiejOpis tematyki konferencji:
Celem konferencji jest prowadzenie dyskusji na temat aktualnego stanu wiedzy z zakresu systemów informacyjnych; ich koncepcji, zastosowań a także architektury i technologii informatycznych wspierających współczesne systemy informacyjne. W tym roku odbędzie się specjalna sesja poświęcona modelowaniu procesu produkcyjnego.
Materiały konferencyjne dostępne są już na portalu wydawnictwa Springer: link.springer.com/conference/isat

_______________________________________________________________________________________________________________________________

44. Zjazd Fizyków Polskich


adres: www.44zfp.pwr.edu.pl/

Data: 10-15 września 2017 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Opis tematyki konferencji:
Zjazd Fizyków Polskich to najstarsza konferencja fizyczna w Polsce, o historii sięgającej zjazdu założycielskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie w 1920 r. Odbywa się co dwa lata, rotacyjnie we wszystkich ważnych ośrodkach badawczych naszego kraju. We Wrocławiu gościł wcześniej w latach 1957, 1977 i 1995. Uczestnikami zjazdu są głównie naukowcy i doktoranci z różnych obszarów fizyki i dyscyplin pokrewnych, ale też studenci, nauczyciele i pasjonaci-amatorzy. Jako oficjalny kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zjazd jest tradycyjnym forum umożliwiającym zaprezentowanie środowisku laureatów najważniejszych nagród i najbardziej spektakularnych rezultatów fizyki polskiej ostatnich lat. Jest też areną dyskusji kierunków rozwoju fizyki w Polsce.

Przewidziana liczba uczestników: 500

Prelegenci/goście spotkania:
Charles H. Bennett, IBM Thomas J. Watson Research Center, USA
Paul Davies, Arizona State University, USA
Maciej Lewenstein, Institut de Ciencies Fotoniques, Barcelona, Hiszpania
Witold Nazarewicz, Michigan State University, USA
Anton Zeilinger, Universität Wien, Austria

Organizator:
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF o/Wrocław) we współpracy z:
- Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (WPPT PWr)
- Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WFiA UWr)
- Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS PAN)

Patronat:
- Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin
- Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz

Przewodniczący Komitetu Programowego:
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (WPPT PWr)
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Doradczego:
Prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz (WPPT PWr)
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr (WPPT PWr)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów

adres: wch.pwr.edu.pl/konferencje-conferences/xxiii-konferencja-naukowa-modyfikacja-polimerow/

Data: 10–13 września 2017
Miejsce: Świeradów Zdrój


Organizator:
Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Opis tematyki konferencji:
Konferencja Modyfikacja Polimerów jest najstarszą cykliczną konferencją polimerową w kraju. Stanowi ona forum dyskusyjne dla przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów PAN i resortowych oraz ośrodków badawczych i firm przemysłowych, które sprzyja popularyzacji osiągnięć badawczych i technologicznych w zakresie szeroko rozumianej fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów. Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje: modyfikację chemiczną i reaktywne przetwarzanie polimerów, modyfikację fizyczną i kompozyty/nanokompozyty polimerowe, specjalne układy polimerowe, tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych i wtórnych nowe kierunki zastosowań polimerów oraz metody badań i właściwości polimerów.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17)

adres: www.asee17.wis.pwr.edu.pl

Data: 2-5 lipca 2017 r.

Miejsce: Wrocław

Organizatorzy:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Brunel University of London
University of New Mexico (Institute for Space & Nuclear Power Studies) Albuquerque-USA

Opis tematyki konferencji:
Politechnika Wrocławska (Wydział Inżynierii Środowiska) wspólnie z Brunel University of London oraz z University of New Mexico (Institute for Space & Nuclear Power Studies) Albuquerque-USA organizuje międzynarodową Konferencję.: International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17): która odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2017r we Wrocławiu.
Celem Konferencji jest spotkanie pracowników naukowych oraz przedstawicieli przemysłu działających w szeroko pojętej dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.
Tematyka Konferencji obejmuje:
• Air, water and energy nexus
• Waste, microbiology in Environmental engineering
• Cooling technologies, evaporative cooling (M-Cycle)
• Small Modular Nuclear Reactors
• Renewable Energy technologies
• Heat pumps
• District heating and cooling
• Zero energy buildings
Obrady podczas Konferencji będą skoncentrowane wokół następujących osi tematycznych:
-clean energy
-clean water
-clean air
-pozostałe zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska
Jednym z wiodących tematów konferencji będzie tematyka związana z nową innowacyjną technologią w dziedzinie energetyki nuklearnej tzw. Small Modular Nuclear Reactor (SMRS). Są to reaktory o mocy 10-300 MW tzw. „modularne” jednostki, z których można zestawiać dowolnej wielkości elektrownie. Takie źródła energii mogą zabezpieczyć dostawy energii dla małych i średnich miast a nawet dla większych przedsiębiorstw. W tej tematyce planowany jest wykład m.in. prof. M. S. El-Genka z The University of New Mexico, Institute for Space & Nuclear Power Studies (Albuquerque-USA), oraz innych naukowców ze świata nauki. Wydanie specjalnych numerów (special issues), w których zostaną opublikowane wyselekcjonowane referaty (po przejściu recenzji wydawniczych) zaoferowały m.in. następujące czasopisma:
Energy (special issues), ISSN: 0360-5442, Impact Factor: 4.292, 45 pkt.: www.journals.elsevier.com/energy
Energy and Buildings (special issues), ISSN: 0378-7788, Impact Factor: 2.973, 40 pkt.: www.journals.elsevier.com/energy-and-buildings
Science of the Total Environment (special issues), ISSN: 0048-9697, Impact Factor: 3.976, 40 pkt.: www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment
Journal of Thermal Science and Engineering Applications (special issues), ISSN: 1948-5085, 20 pkt.: www.thermalscienceapplication.asmedigitalcollection.asme.org

Pragniemy poinformować, że Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej Pan Prof. Cezary Madryjas oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Pani dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr.

Rejestracja uczestników zakończy się w dniu 31 stycznia 2017 r. Organizatorzy nie przewidują przedłużenia terminu rejestracji. W chwili obecnej (do 20 grudnia 2016 r.) zarejestrowały się osoby z 25 krajów.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5th International IBM Cloud Academy Conference ICACON 2017

Website: www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en/cloud_academy_conference_2017.html

Date: May 24-26, 2017,

Location: Wroclaw University of Science and Technology

ICA CON 2017, the 5th International IBM Cloud Academy Conference, will provide an exciting opportunity for educators and researchers to share ideas and experiences in cloud computing. The conference is open to both K-12 and higher education institutions already implementing cloud technologies and services, or considering doing so.
The program will be derived from the refereed review of proposals, presently envisioned to include invited keynotes, technical papers, position papers, workshops and a technology showcase. The technical papers portion of the conference program will feature experience reports and original research papers. The technology showcase will feature poster presentations and demonstrations on cloud computing research or implementations in progress. Selected papers from conference proceedings will be published as a special edition of the International Journal of Cloud Computing (IJCC) and the Journal of Organization Design as well as a dedicated Springer monograph.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

XI Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY HYDROTECHNIKI

adres: www.kntph.pwr.edu.pl

Data: 10-12 maja 2017 r.

Miejsce: Świeradów Zdrój

Organizatorzy:
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego,
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska

Opis tematyki konferencji:
1. Modelowanie i nowoczesne techniki informatyczne w hydrotechnice
• Modelowanie fizyczne, techniki pomiarów laboratoryjnych i terenowych
• Modelowanie numeryczne 2D i 3D
• Modele hydrologiczne, hydrogeologiczne, interakcje wód powierzchniowych i podziemnych
• Bazy danych oraz Systemy Informacji Geograficznej w gospodarce wodnej
• Systemy wspomagania decyzji
2. Ochrona przeciwpowodziowa
• Ochrona przeciwpowodziowa w aspekcie zmian klimatycznych
• Zarządzanie powodzią (systemy ostrzeżeń, gospodarowanie terenami zagrożonymi powodzią, reagowanie na powódź, usuwanie szkód powodziowych)
• Ocena zagrożenia powodziowego i oddziaływania powodzi na środowisko
• Metody probabilistyczne i analiza ryzyka
• Metody ograniczania skutków powodzi
• Awarie obiektów hydrotechnicznych
3. Projektowanie i rehabilitacja obiektów hydrotechnicznych
• Innowacyjne metody i materiały budowlane
• Stan techniczny, bezpieczeństwo i niezawodność pracy budowli
• Technologie renowacji budowli hydrotechnicznych
• Planowanie i projektowanie obiektów hydrotechnicznych • Aspekty środowiskowe w projektowaniu i eksploatacji budowli hydrotechnicznych
4. Zastosowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i rozwiązań technicznych w hydrotechnice
• Zastosowania geoinżynierii w hydrotechnice
• Modelowanie statystyczne zmian klimatycznych w aspekcie rozwiązywania złożonych zagadnień hydrotechnicznych


Kontakt:
e-mail: kntph@pwr.edu.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________

XIX Konferencja Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017

adres: www.eko-dok.pl

Data: 23–25 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Boguszów-Gorce

Przewidywana liczba uczestników: 150 osób

Organizatorzy:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Gelsenwasser Polska GmbH
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Opis tematyki konferencji:
IX edycja Konferencji naukowej EKO-DOK jest adresowana do naukowców zajmujących się problematyką szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska. Konferencja posiada ugruntowaną już pozycję i odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowych przez młode polskie środowisko naukowe, co ma odzwierciedlenie w licznych dyskusjach dotyczących zaprezentowanych wyników prac teoretycznych i badawczych. Tematyka konferencji obejmuje:
• Technologię wody i ścieków
• Gospodarkę osadową
• Gospodarkę odpadami
• Sieci komunalne
• Ochronę atmosfery
• Biologię i ekologię
• Ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację
• Odnawialne źródła energii
• Ochronę przeciwpowodziową
• Gospodarkę zasobami wodnymi
• Hydrologię i meteorologię
Wszystkie referaty w języku angielskim zaakceptowane przez Komitet Naukowy Eko-Dok 2017 zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (15 punktów) dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI (E3S Web Of Conferences).

Kontakt:
e-mail: konferencja@eko-dok.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________

TRIZ Future Conference 2016

adres: www.tfc2016.com

Data: 24-27 październik 2016 r.

Miejsce: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji Badań Maszyn oraz ETRIA - European TRIZ Association

Opis tematyki konferencji:
Opis tematyki konferencji:
Szesnasta edycja konferencji, której pomysłodawcą jest ETRIA (European TRIZ Association). Konferencja będzie skupiać się na budowaniu relacji pomiędzy:
• Przedsiębiorstwami
• Uczelniami oraz centrami badawczymi
• Organizacjami edukacyjnymi
• Osobami prywatnymi
Uczestnicy będą dzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym metodologii projektowania wynalazków. Celem konferencji jest stworzenie dla uczestników rzadkiej możliwości wspólnej pracy w celu rozwoju badań w obszarze systematycznej innowacji. Konferencja będzie odbywała się w języku angielskim oraz polskim z tłumaczeniem symultanicznym. Organizatorem tegorocznej konferencji jest dr inż. Sebastian Koziołek pracownik Katedry Konstrukcji i Badań Maszyn na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Wrocławskiej. Konferencja odbędzie się w trzech pionach tematycznych:
• Pion badawczy: naukowcy będą prezentować wyniki swoich projektów badawczych
• Pion przemysłowy: inżynierowie pracujący w przemyśle przedstawią wyniki swojej pracy, dobre praktyki i studia przypadku z zastosowaniem metodologii projektowania wynalazków
• Pion edukacyjny: naukowcy i praktycy poprowadzą warsztaty i szkolenia
Wszystkie aktualizacje i informacje dotyczące konferencji można obserwować na naszej stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/TRIZfuture2016
Twitter: https://twitter.com/TRIZfuture2016

Kontakt:
organizers@tfc2016.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pod hasłem „POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA”

adres: www.konferencjalutownicza.pwr.wroc.pl

Data: 26-28 września 2016 r.

Miejsce: NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Organizatorzy: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej
Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

Opis tematyki konferencji:
CEL KONFERENCJI
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem ”Postęp w Technologiach Lutowania” ma na celu zapoznanie środowiska inżynieryjno -technicznego oraz naukowego z najnowszymi osiągnięciami z technologii lutowania i dziedzin pokrewnych. Głównym zadaniem organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń i osiągnięć z zakresu nowoczesnych technologii lutowania, nowych materiałów dodatkowych i urządzeń lutowniczych. Tematyka konferencji skierowana jest przede wszystkim w stronę rodzimego przemysłu. Celem konferencji jest również integracja środowiska specjalizującego się w obszarze procesów lutowniczych zarówno w kraju jak i zagranicą.
TEMATYKA KONFERENCJI
• procesy lutowania miękkiego, twardego i wysokotemperaturowego,
• wykorzystanie źródeł ciepła o skoncentrowanej energii,
• ekonomiczne i efektywne lutowanie,
• nowe materiały lutownicze i ich postacie,
• lutowanie aluminium i jego stopów oraz metali lekkich,
• lutowanie materiałów zaawansowanych,
• lutowanie w elektronice i elektrotechnice,
• automatyzacja i robotyzacja w technologiach lutowania,
• procesy pokrewne: klejenie, lutospawanie, lutozgrzewanie,
• zapewnianie jakości, szkolenie i certyfikacja.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Electrical Power Networks - EPNet 2016

adres: www.epnet2016.pwr.edu.pl

Data: 19-21 wrzesień 2016 r.

Miejsce: Szklarska Poręba

Organizator: Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
Institute of Power Engineering and Control Systems of Lviv Polytechnic National University

Opis tematyki konferencji:
Konferencja ma stanowić forum wymiany doświadczeń między inżynierami zajmującymi się eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach energetycznych i przemysłowych oraz kadrą naukową uczelni wyższych, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, eksploatacji, analizy pracy sieci elektroenergetycznych, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, rejestracji i analizy zjawisk występujących w sieciach, a także wszystkich innych aspektów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

adres: www.ipb2016.pwr.edu.pl

Data: 22-24 czerwca 2016 r.

Miejsce: Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-24 czerwca 2016 roku. Obrady konferencyjne prowadzone będą w Auli Politechniki Wrocławskiej (Budynek A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27) oraz w sali konferencyjnej Hotelu „Ibis Styles Wrocław Centrum” (Plac Konstytucji 3 Maja 3). Miejscem zakwaterowania przyjezdnych uczestników konferencji będzie Hotel „Ibis Styles Wrocław Centrum” we Wrocławiu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP Wrocław Główny

Organizator: Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Opis tematyki konferencji:
Jest to konferencja z cyklu tzw. Zjazdów Jednostek Jednoimiennych „Technologii i Organizacji Budowy” zapoczątkowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z tematyką TOB. Konferencja połączona będzie z obchodami Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Kazimierza Czaplińskiego, wieloletniego Kierownika Zakładu Metod Projektowania i Realizacji Obiektów Budowlanych Politechniki Wrocławskiej. Tematyka konferencji:
- Technologia i organizacja robót budowlanych.
- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie.
- Proces inwestycyjny w budownictwie.
- Zarządzanie przedsięwzięciami, przedsiębiorstwami i nieruchomościami budowlanymi.
- Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie.
- Zarządzanie kosztami inwestycyjnymi oraz kosztami eksploatacji obiektów budowlanych.
- Modernizacje, przebudowy, remonty i naprawy obiektów budowlanych.
- BIM – Modelowanie Informacji o Budynkach.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

EKO-DOK 2016 VIII Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki
"Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska"

adres: www.eko-dok.pl
Data: 11-13 kwietnia 2016 r. , Boguszów-Gorce

Organizator:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Gelsenwasser Polska GmbH oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Opis tematyki konferencji:
Konferencja adresowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, których działalność koncentruje się wokół szeroko pojętej tematyki inżynierii i ochrony środowiska. Przedmiotem obrad i dyskusji po raz kolejny będą zagadnienia związane m.in. z problemami oczyszczania ścieków i modelowania zjawisk zachodzących podczas biologicznych procesów degradacji związków organicznych, zagospodarowania i optymalizacji procesów fermentacji osadów ściekowych, uzdatniania wody tradycyjnymi metodami oraz z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technologii procesów membranowych, a także problemy modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jakości i ochrony powietrza, monitoringu i analiz procesów zachodzących w atmosferze i hydrosferze, gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz badań zmian klimatu. > Ponadto zapraszamy do prezentacji oraz dyskusji problemów związanych z wentylacją i klimatyzacją, mikroklimatem wnętrz i komfortem cieplnym, budownictwem energooszczędnym, odnawialnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz optymalizacją jej zużycia w budynkach, zaopatrzeniem w wodę oraz balneotechniką, gazownictwem, a także ze wsparciem procesów badawczych za pomocą nowoczesnych narzędzi symulacyjnych.

Osoba kontaktowa:
mgr inż. Katarzyna Rucka - Sekretarz Konferencji
e-mail: konferencja@eko-dok.pl
telefon: 697 521 462
_______________________________________________________________________________________________________________________________

XXII Wrocławskie Targi Książki Naukowej

Data: 16–18 marzec 2016 r., Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Oficyna Wydawnicza

Opis tematyki konferencji:
Wrocławskie Targi Książki Naukowej – nadrzędnym celem tych Targów jest przede wszystkim promocja wydawców z wyższych uczelni publikujących ambitną literaturę naukową. Targi zyskały uznanie wśród wydawców, wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń targowych w Polsce, szczególnie że w większości wystawcami są oficyny, które nieczęsto biorą udział w ogólnopolskich targach książki. Wrocławskie spotkania dopracowały się własnej formuły, umożliwiającej czytelnikowi o bardzo konkretnych zainteresowaniach bezpośredni kontakt z wydawcą książki specjalistycznej. Targi odbywają się pod patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, PAN – Oddział we Wrocławiu, Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Kontakt:
mgr Halina Dudek
e-mail: oficwyd@pwr.edu.pl
tel. 71 320 23 04

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NanoScale 2016


adres: www.nanoscale.ptb.de
Data: 9–11 marzec 2016 r., Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Opis tematyki konferencji:
Konferencja NANOSCALE jest konferencję cykliczną, której organizacji przewodzą Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) z Niemiec, National Physical Laboratory (NPL) z Wielkiej Brytanii i National Institute of Standards and Technology (NIST) ze Stanów Zjednoczonych będące tzw. Narodowymi Instytutami Metrologicznymi
_______________________________________________________________________________________________________________________________

4th International Workshop on the Optical Properties of Nanostructures OPON-2016
Czwarte Międzynarodowe Warsztaty Naukowe na Temat Optycznych Własności Nanostruktur

adres: www.opon2016.pwr.edu.pl
Data: 16-19 luty 2016 r., Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław

Organizatorzy:
Katedra Fizyki Teoretycznej i Doświadczalnej WPPT oraz Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej

Opis tematyki konferencji:
Tematyka konferencji obejmuje teoretyczne i eksperymentalne badania optycznych własności nanostruktur półprzewodnikowych, nowych materiałów warstwowych oraz struktur fotonicznych i plazmonicznych. Prezentowane będą wyniki badań zarówno o charakterze podstawowym, jak i bezpośrednio motywowanych zastosowaniami, m.in. w strukturach laserowych. Przewidziano 17 zaproszonych referatów, w tym 13 zagranicznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania)

Kontakt:
e-mail: opon2016@pwr.edu.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

„Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej”

adres: www.sjo.pwr.wroc.pl/konferencja,131.dhtml
Data: 24-25.09.2015 r. , Politechnika Wrocławska, Budynek C13

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Studium Języków Obcych

Opis tematyki konferencji:
Konferencja organizowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej ma na celu próbę odpowiedzi na pytania: czy i jak wielojęzyczność studenta/absolwenta uczelni przekłada się na konkretne korzyści, jaki ma wpływ na rozwój jego kompetencji międzykulturowych oraz postawę wobec innych. Chcemy także podzielić się doświadczeniami na temat wykorzystywania języków obcych w nauczaniu innych przedmiotów oraz nauczania języka specjalistycznego na lektoratach.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

KONFERENCJA CULTMEDIA 2015
Przyszłość przestrzeni medialnych – Między wolnością a przymusem
Die Zukunft von Medien-Räume – Zwischen Freiheit und Zwängen
The Future of Media-Spaces – Between Freedom and Constraints
Data: 23-25.09.2015 r., Wrocław

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
przy współpracy
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Filozofii
Karlsruhe Institute of Technology – Institute for Technology Assessment and System Analysis
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
Opis tematyki konferencji:
Współczesne nowe media stanowią jeden z głównych elementów naszej kultury i życia społecznego. Sam świat mediów charakteryzuje wielość stosowanych technologii, które ze swej strony kształtują różnorodne przestrzenie medialne. Z faktem tym związanych jest szereg wyzwań, których wyrazem są praktyki i wzorce korzystania z mediów w wymiarze indywidualnym i społecznym. Tegoroczna edycja konferencji CULTMEDIA poświęcona jest analizie współczesnych przestrzeni medialnych przy jednoczesnej próbie wskazania linii rozwoju w przyszłości przy uwzględnieniu czterech głównych obszarów tematycznych:
1. (Nowe) Media i kultura
2. (Nowe) Media i zmiany społeczne
3. (Nowe) Media i prawo
4. (Nowe) Media i technologie
Ekstrapolacja pojawiających się w tych obszarach wymagań i wyzwań powinna umożliwić nakreślenie głównych linii rozwoju współczesnych (nowych) mediów w przyszłości. Przy czym przedmiotem analiz są trendy rozwojowe mediów, które już teraz oscylują pomiędzy wolnością (wybory) oraz przymusem (technicznym, ekonomicznym, społecznym, prawnym, kulturowym czy też moralnym).

Kontakt:
e-mail: tomasz.stepien@pwr.edu.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________

16th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Complexes (MMC-16)

adres: mmc16.pwr.edu.pl
Data: 10-14 sierpień 2015 r., Wrocław

Organizator:
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Opis tematyki konferencji:
Tegoroczna konferencja zgromadzi czołowych naukowców i inżynierów, celem omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie kompleksów makromolekularnych mających znaczenie w magazynowaniu energii, w chemii bionieorganicznej, bioorganicznej i medycznej, a także w katalizie. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z syntezą i charakterystyką tych materiałów, jak również dotyczy ich różnych właściwości i funkcji, m.in.: elektrycznych i elektronicznych, katalitycznych, optycznych, magnetycznych. Uczestnicy konferencji są zachęcani, aby podkreślić związek między podstawowymi badaniami kompleksów makromolekularnych, a ich znaczeniem technologicznym.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3rd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes “Separation Science – Theory and Practice”

adres: sstp15.pwr.edu.pl
Data: 6 -10 wrzesień 2015 r., Karpacz

Organizator:
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Opis tematyki konferencji:
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących najnowszych trendów i osiągnięć w zakresie metod i materiałów wykorzystywanych w procesach separacji, izolacji i oczyszczania stosowanych w chemii, przemyśle i ochronie środowiska. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z metodami separacyjnymi, takimi jak: ekstrakcja rozpuszczalnikowa, ekstrakcja do fazy stałej, procesy membranowe, flotacja, chromatografia, wymiana jonowa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Modern Electric Power Systems (MEPS’2015)

adres: meps15.pwr.edu.pl
Data: 06.07.2015-09.07.2015 Politechnika Wrocławska

Opis tematyki konferencji:
• Planowanie i zarządzanie systemami
• Finanse i rynki energii
• Handel emisjami
• Ceny energii i prognozowanie obciążeń
• Polityka energetyczna
• Stabilność i analiza systemów
• Sterowanie w systemach elektroenergetycznych
• Restytucja systemów elektroenergetycznych
• Elastyczne układy przesyłowe (FACTS)
• Automatyka zabezpieczeniowa
• Jakość energii
• Generacja rozproszona i energia odnawialna
• Smart Grids
• Diagnostyka
• Modelowanie i symulacja
• Zastosowania metod sztucznej inteligencji
• Techniki informacyjne, internet
• Komunikacja, bezpieczeństwo cybernetyczne
• Edukacja w elektroenergetyce.
_______________________________________________________________________________________________________________________________


X Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

adres: www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl
Data i miejsce: 24–26.06.2015 r. Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Wydział Elektroniki

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Konferencja Projektów Zespołowych 2015 realizowanych przez studentów III roku studiów inżynierskich na Wydziale Eletroniki PWr

adres: kpz.eka.pwr.edu.pl
www.facebook.com/KPZatPwr
Data i miejsce: 22.06.2015 r. Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Organizator:
Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Opis tematyki konferencji:
Konferencja Projektów Zespołowych 2015 jest podsumowaniem projektów realizowanych przez studentów Wydziału Elektroniki we współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami z otoczenia biznesowego uczelni. Konferencja nie jest jedynie prezentacją rezultatów, ale również okazją do poznania szerokiego spektrum tematów projektów podejmowanych przez studentów, nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm i promowania współpracy z otoczeniem uczelni w ramach działalności dydaktycznej. Konferencja jest adresowana do wszystkich studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Konferencja ma charakter otwarty dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nas w dniu 22 czerwca 2015 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Więcej informacji o Konferencji Projektów Zespołowych i współpracy z firmami można znaleźć na stronie http://kpz.eka.pwr.edu.pl oraz na profilu www.facebook.com/KPZatPwr.

Kontakt:
e-mail: kpz@iiar.pwr.edu.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________


Więcej informacji na stronie:
www.npcib.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________


OPTO-Meeting for Young Researchers & 10th Anniversary International SPIE Student Chapter Meeting 2015 (OPTO2015)

adres: www.opto2015.pwr.edu.pl
Data i miejsce: 27–30.05.2015 r. Politechnika Wrocławska bud. C-13

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Koło Naukowe OSA, Koło Naukowe SPIE oraz Katedra Fizyki Eksperymentalnej

Kontakt:
e-mail: osachapter@pwr.edu.pl
_______________________________________________________________________________________________________________________________


XXI Wrocławskie Targi Książki Naukowej
Data i miejsce: 18–20.03.2015 r. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, pl. Grunwaldzki 11 (D-21)

Organizator:
Politechnika Wrocławska – Oficyna Wydawnicza

Opis tematyki konferencji:
Wrocławskie Targi Książki Naukowej – nadrzędnym celem tych Targów jest przede wszystkim promocja wydawców z wyższych uczelni publikujących ambitną literaturę naukową. Targi zyskały uznanie wśród wydawców, wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń targowych w Polsce, szczególnie że w większości wystawcami są oficyny, które nieczęsto biorą udział w ogólnopolskich targach książki. Wrocławskie spotkania dopracowały się własnej formuły, umożliwiającej czytelnikowi o bardzo konkretnych zainteresowaniach bezpośredni kontakt z wydawcą książki specjalistycznej. Targi odbywają się pod patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, PAN – Oddział we Wrocławiu, Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Osoba kontaktowa:
mgr Halina Dudek
e-mail: oficwyd@pwr.edu.pl
telefon: 71 320 23 04
_______________________________________________________________________________________________________________________________

'12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and their Applications' ("Warsztaty naukowe na temat modeli stochastycznych, metod statystycznych i ich zastosowań")

adres: www.smsa2015.rwth-aachen.de
Data i miejsce: 16-20.02.2015 r. Wrocław

Organizator:
Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej